top of page
שקופיות איכות גבוהה3.jpg

הנגשת טיפול נפשי ותמיכתי

מלחמת "חרבות ברזל" הובילה לפגיעה משמעותית באזרחים וותיקים, בדגש על אלו הנמצאים בסיכון בשל המצב החדש שנוצר במלחמה: חווית העקירה מהבית הבטוח, הסתגרות ופחד לצאת מחוץ לבית, פגיעה ישירה או עקיפה מפעילות איבה, חשש ודאגה מתמדת להם ולבני משפחה ושכול. אלו משפיעים על רמת התנועתיות, המתח והחרדה המביאים לסיכון ברמת התפקוד הפיזי.


המציאות החדשה שנוצרה מגדילה את אחוז האזרחים הוותיקים הסובלים ממצוקה נפשית וחרדה, אשר מצויים בסיכון גדול להתדרדרות תפקודית פיזית, נפשית וקוגנטיבית. 


למרות המצוקה הנפשית הגדולה בקרב אזרחים וותיקים, הם נוטים לפנות באחוזים נמוכים לתמיכה נפשית בשל חסמים רגשיים, קושי בזיהוי המצוקה וההתדרדרות הנפשית, קושי באיתור המענה המתאים ובמיצוי זכויות לקבלת המענה. הסיוע הנפשי הנדרש במקרים אלו נע על הציר של מטיפול תמיכתי ועד לטיפול נפשי.

הצורך

יישום מערכות טכנולוגיות/ כלים דיגיטליים לזיהוי מוקדם וטיפול במצוקות נפשיות, הפגת בדידות, ושיפור התקשורת בין האזרח הוותיק למערכות התמיכה שלו, במטרה למנוע הידרדרות ברמת התפקוד הפיזי הנובעת ממתח, חרדה, וירידה בתנועתיות. 

HEDER לדף הצטרפות לקהילה (16).png

אנו מחפשים פתרונות דיגיטליים שיאפשרו

תיאום וסנכרון בין גורמי טיפול שונים

 הנגשת מידע על זכויות ושירותים רלוונטיים

יצירת מסגרות חברתיות וירטואליות

תקשורת נגישה ופשוטה עם אזרחים ותיקים ובני משפחותיהם

ניטור אוטומטי של מצב רגשי ותפקודי

אנחנו מחפשים פתרונות אשר יענו על הקריטריונים הבאים

עמידה בתקני אבטחה ופרטיות

יכולת אינטגרציה עם מערכות קיימות

בשלות ליישום מהיר של הטכנולוגיה ופוטנציאל לפריסה מהירה ורחבה

התאמה לצרכי המשתמשים ולמגבלות הקיימות באוכלוסייה המבוגרת בישראל

חדשנות טכנולוגית ויכולת לספק מענה אפקטיבי לאתגרים שהוצגו

להרחבה נוספת על העקרונות המנחים ליישום הפתרונות

אנו מזמינים אתכם ואתכן להגיש הצעות לפתרונות טכנולוגיים ואחרים העונים על האתגר של הנגשת טיפול נפשי ותמיכתי ומיישמים את העקרונות המנחים המפורטים לעיל. 

ההצעות יבחנו על פי הקריטריונים הבאים

  • יכולת לספק מענה אפקטיבי לצרכי האזרחים הותיקים.

  • חדשנות טכנולוגית ויכולת יישום מהירה ומיידית בישראל.

  • התאמה לעקרונות המנחים שפורטו.

  • פוטנציאל להשפעה משמעותית ורחבת היקף

שלבי התהליך:

סיום הגשת המועמדות
8/8/24
וובינר הצגת האתגרים
1/8/24
בדיקת התאמה
22/8/24
השקת קול קורא
24/7/24
קבלת תשובות
23/8/24
2.png

יחד, נוכל לשפר משמעותית את איכות החיים והביטחון של האזרחים הותיקים בישראל, במיוחד בעתות חירום

bottom of page