top of page
שקופיות איכות גבוהה3.jpg

עידוד אקטיביות ואורח חיים פעיל
של אזרחים ותיקים 

אתגר עידוד היציאה מהבית של אזרחים וותיקים ושמירה על אורח חיים פעיל הינו אתגר המוכר גם בעיתות שגרה, אך הפך למאתגר אף יותר בחירום.  המציאות החדשה שנוצרה  השפיעה הן על אזרחים וותיקים שנותרו בקהילה וחיים באזורי עימות, והן על אלו שפונו מביתם, מדרום ומצפון. 


מציאות החיים החדשה תחת שגרת חירום מתמשכת, הירידה בתחושת הביטחון, הניתוק משגרת החיים וממערכות התמיכה הקיימות, הגדילה את אחוז האזרחים הוותיקים הסובלים ממצוקה נפשית וחרדה, אשר מצויים בסיכון גדול להתדרדרות תפקודית פיזית, נפשית וקוגנטיבית. 


שמירה על שגרת חיים פעילה תורמת לרווחה נפשית ומונעת התדרדרות בתפקוד האזרחים הוותיקים בעיתות שגרה ובמיוחד בעיתות חירום.

 

 מערכות הרווחה והבריאות פועלות לעודד אזרחים וותיקים לקיים אורח חיים פעיל בהתאם למצבם התפקודי, החברתי, הנפשי וכו' משלב של יציאה מהבית וקיום שגרת פעילות פיזית, ועד להשתתפות במסגרות התנדבותיות והובלת יוזמות.

הצורך

יישום מערכות טכנולוגיות/ כלים דיגיטליים לעידוד אזרחים ותיקים לקיום אורח חיים פעיל בהתאם למצבם התפקודי, החברתי, הנפשי וכו': מהסתגרות ליציאה מהבית וקיום שגרת פעילות פיזית, ועד להשתתפות במסגרות התנדבותיות והובלת יוזמות חברתיות בקהילה. 

HEDER לדף הצטרפות לקהילה (16).png

אנו מחפשים פתרונות טכנולוגיים שיאפשרו

הנגשת מידע על פעילויות ושירותים בסביבה הקרובה

תקשורת נגישה ופשוטה עם אזרחים ותיקים ובני משפחותיהם

יצירת הזדמנויות להתנדבות ויזמות

חברתית

ניטור ועידוד פעילות פיזית יומיומית

חיבור בין אזרחים ותיקים למתנדבים ולפעילויות מותאמות אישית

אנחנו מחפשים פתרונות אשר יענו על הקריטריונים הבאים

עמידה בתקני אבטחה ופרטיות

יכולת אינטגרציה עם מערכות קיימות

בשלות ליישום מהיר של הטכנולוגיה ופוטנציאל לפריסה מהירה ורחבה

התאמה לצרכי המשתמשים ולמגבלות הקיימות באוכלוסייה המבוגרת בישראל

חדשנות טכנולוגית ויכולת לספק מענה אפקטיבי לאתגרים שהוצגו

להרחבה נוספת על העקרונות המנחים ליישום הפתרונות

אנו מזמינים אתכם ואתכן להגיש הצעות לפתרונות טכנולוגיים ואחרים העונים על האתגר של עידוד אקטיביות ואורח חיים פעיל של אזרחים ותיקים ומיישמים את העקרונות המנחים המפורטים לעיל. 

ההצעות יבחנו על פי הקריטריונים הבאים

  • יכולת לספק מענה אפקטיבי לצרכי האזרחים הותיקים.

  • חדשנות טכנולוגית ויכולת יישום מהירה ומיידית בישראל.

  • התאמה לעקרונות המנחים שפורטו.

  • פוטנציאל להשפעה משמעותית ורחבת היקף

שלבי התהליך:

סיום הגשת המועמדות
8/8/24
וובינר הצגת האתגרים
1/8/24
בדיקת התאמה
22/8/24
השקת קול קורא
24/7/24
קבלת תשובות
23/8/24
2.png

יחד, נוכל לשפר משמעותית את איכות החיים והביטחון של האזרחים הותיקים בישראל, במיוחד בעתות חירום

bottom of page