top of page

תעסוקה

פרסום תכנית "ותיקים בעבודה" למחפשי עבודה בני +60

פרסום תכנית "ותיקים בעבודה" למחפשי עבודה בני 60+ ,

דווקא בימים אלו כשאזרחים רבים מגוייסים,  אמהות בבית עם הילדים נוצר מחסור בכ"א בכלל ובבמשרות חיוניות בפרט.

אזרחים ותיקים הינו כח עבודה זמין וראוי שיכול לתרום לרציפות התפקודית במשק. להצטרפות>> 

תעסוקה

המידע יעודכן בקרוב

bottom of page