top of page

מדריכים מקצועיים

דמנציה בתקופת חירום - מידע למטפלים

חוברת זו מרכזת עבורכם מידע מקצועי שעשוי לסייע לכם לשמור על שגרת חיים פעילה ובריאה תחת מגבלות התקופה, תוך התמקדות בסוגיות הייחודיות שמעוררת מחלת הדמנציה. החוברת כוללת מידע על סדר יום ותעסוקה, פעילות גופנית, תקשורת עם אדם עם דמנציה, אכילה ותזונה וכן שמירה על בריאות נפשית, זאת תוך התייחסות ייעודית לאנשים עם דמנציה, לבני משפחתם ולמטפלים בהם.


לצפייה בחוברת

המלצות לבני משפחה מטפלים על רקע "חרבות ברזל"

מידע חיוני לעת חירום והמלצות לבני משפחה מטפלים מאת משרד הרווחה והבטחון החברתי, ג'וינט ישראל ועמותת CareGivers Isarel.


לכניסה למדריך

מיזם לאיסוף נתונים, מידע ומחקר אודות זקנים שנחטפו או נרצחו בשבת השחורה

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה, יחד עם המרכז לחקר ולימוד הזיקנה ומרכז מינרבה לחקר אוכלוסיות מודרות, יצרו מיזם לאיסוף נתונים, מידע, ומחקר אודות זקנים שנרצחו או נחטפו ב- 7 לאוקטובר.


ניתן למצוא מידע נוסף באתר המיזם>> 

bottom of page