top of page
שקופיות איכות גבוהה9.jpg

מלחמת "חרבות ברזל" הציפה אתגרים משמעותיים של אזרחים וותיקים ושל ארגונים הנותנים שירות לאוכלוסייה זו, בשעת חירום ובשגרה. 

יחד עם שותפים רבים מקהילת החדשנות AgingIL מיפינו ארבעה אתגרים מרכזיים של/עבור אזרחים וותיקים בחירום, על מנת לאתר עבורם פתרונות טכנולוגים

קול קורא
אתגרי הזיקנה בחירום

 אנו פונים אליכם, יזמים חברתיים וטכנולוגיים, חברות טכנולוגיות ומסחריות, בקריאה להגיש הצעות לפתרונות טכנולוגים ואחרים עבור ארבעת האתגרים המרכזיים העומדים בפני האזרחים הוותיקים בישראל,
במיוחד בעתות חירום.

האתגרים
לחצו על כל אתגר לפירוט נוסף​

התהליך נעשה בהובלת ועדת ההיגוי של הקהילה:  משרד הכלכלה והתעשייה, המשרד לשוויון חברתי, משרד הרווחה והביטחון החברתי, משרד הבריאות, רשות החדשנות, יוזמת "ישוֹתַנו" בשיתופים וג'וינט -אשל, בליווי חברת Whiteboard .
עוד תרמו והשתתפו חברי קהילה רבים, מהאקדמיה, הרשויות המקומיות, יזמים וחברות עסקיות. קיימנו סדרה של מפגשי חשיבה וראיונות עומק, שסייעו לנו בהבנה של האתגרים שעלו, הפתרונות הקיימים בשטח והפערים הקיימים כיום.
במפגשי הרעיונאות והפיתוח סימנו את אזורי ההזדמנות למתן מענה מדויק לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים, וניסחנו את העקרונות המנחים ליישום הפתרונות הנדרשים.
תודה גדולה לכל המעורבים בתהליך!

המצב הנוכחי מדגיש את הצורך הדחוף בכלים טכנולוגיים מתקדמים לניטור, תמיכה ושיפור איכות החיים של אוכלוסייה זו

 

אנחנו מחפשים פתרונות אשר יענו על הקריטריונים הבאים:

שקופיות רקע כהה2.jpg

עמידה בתקני אבטחה ופרטיות

יכולת אינטגרציה עם מערכות קיימות

בשלות ליישום מהירה של הטכנולוגיה ופוטנציאל לפריסה מהירה ורחבה

התאמה לצרכי המשתמשים ולמגבלות הקיימות באוכלוסייה המבוגרת בישראל

חדשנות טכנולוגית ויכולת לספק מענה אפקטיבי לאתגרים שהוצגו

שלבי התהליך:

סיום הגשת המועמדות
8/8/24
*וובינר הצגת האתגרים
1/8/24
השקת קול קורא
24/7/24
קבלת תשובות
23/8/24
בדיקת התאמה
22/8/24

ההצעות הנבחרות יזכו לחשיפה ולחיבורים לגופים המספקים שירות באופן ישיר או עקיף לאזרחים הוותיקים בישראל ויכולים לשמש כגוף המטמיע את הפתרונות המוצעים:

ביטוח לאומי

רשויות מקומיות

משרדי ממשלה

משרד הרווחה והביטחון החברתי

המשרד לשיוויון חברתי משרד הבריאות.

גופי רווחה

מרכזים קהילתיים

ארגונים חברתיים

ארגוני מתנדבים וכו'. 

ארגוני בריאות

קופות חולים

מרכזים גריאטריים

מרכזי חדשנות בבתי חולים

כמו כן, הפתרונות הנבחרים יוכלו לקבל סיוע בתמיכה ובמשאבים: 

הזדמנויות מימון
מענקי תמיכה והשקעות עבור פתרונות חדשניים שיימצאו כמתאימים

ליווי ומנטורינג
גישה למומחים ומנטורים בתחום טיפול במבוגרים ו/או מומחים טכנולוגיים

תוכניות פיילוט
הזדמנויות לבדוק את הפתרונות הנבחרים באתרי הרצה אמיתיים. 

יחד, נוכל לשפר משמעותית את איכות החיים והביטחון של האזרחים הותיקים בישראל,
במיוחד בעתות חירום

About
30198-24_logo_AgingIL_b_edited.png

מי אנחנו

קהילת החדשנות AgingIL קמה במטרה לפתח אקוסיסטם חדשני, שמקדם ומאיץ פיתוח מענים חדשניים, אפקטיביים ובעלי פוטנציאל ל- scale לאתגרי ההזדקנות בישראל.

 

הקהילה פועלת במודל פעולה של חדשנות פתוחה, המשלבת עבודה משותפת רב מגזרית עם משרדי הממשלה (משרד הכלכלה והתעשייה, המשרד לשוויון חברתי, משרד הרווחה והביטחון החברתי, משרד הבריאות, רשות החדשנות), ובניהול משותף של ג'וינט-אשל וארגון שיתופים.

הקהילה מהווה זירת מפגש ורישות בין כלל בעלי העניין ומונה כיום כ-2,000 יזמים, נציגי ממשלה, רשויות מקומיות ומגזר חברתי, מגזר עסקי, חוקרים, גרונטולוגיים ואנשי מקצוע מובילים בתחום. 

כוחה של הקהילה מתבטא בעת הזאת ועל כן אנו קוראים לכל מי שטרם הצטרף לקהילה הדיגיטלית שלנו לעשות זאת כעת ולהצטרף למאמצי הסיוע של כלל בעלי העניין הפועלים בתחום. 

bottom of page